ingemarKarlsro Gård ägs av Ingemar Sundberg och är Ekologiskt Certifierad enligt KRAV:s Regler.

Produktion
Gården producerar mjölk från 40 kor vilket ger en årlig avkastning på cirka 9000 liter per ko.
Stutuppfödning för köttförsäljning, ca 100 djur.
Växtodling: Gräsvall, havre, korn, vete och ärtor.
Skog och Entreprenadkörning.

Markyta
Åkermark bestående av 185 hektar varav 40 hektar är arrenderad.
Skogsmark bestående av 200 hektar.

Arbetskraft

Ingemar, Anne och Anders.

Gården är helt självförsörjande på foder åt djuren, mineraler köps in.

Gården är energideklarerad av HS. Dieselförbrukning/år och ha : 67L Energiåtgång per kg/mjölk 0,11 kWh